Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 90 minuten
Aantal hfst. 12
Docent J.W. de Boer, orthodontist
Studie belasting 3 tot 4 uur
Inclusief Vragen, toetsen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante onderwerpen rondom orthodontie. Orthodontist Jan Willem de Boer geeft een overzicht van orthodontie en de basiskennis die hiervoor nodig is. Eerst komen essentiële

zaken aan de orde, zoals de groei en ontwikkeling van de mens, gebitsontwikkeling en normale kaak- en tandrelatie. Daarna gaat hij in op orthodontische afwijkingen, de diagnostiek hiervan en de therapie hierbij. Ook komen praktische zaken aan de orde, zoals apparatuur, materialen en instrumenten, informed consent, mogelijke complicaties en administratieve procedures. Tot slot bespreekt hij tariefcodes, voorlichting en nazorg.

 

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen.

 

Er is geen strenge toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat orthodontie inhoudt.
 • de groei en ontwikkeling van de mens in relatie tot orthodontie.
 • de gebitsontwikkeling.
 • de normale kaak- en tandrelatie.
 • veelvoorkomende orthodontische afwijkingen.
 • gegevens die we gebruiken om tot een diagnose te komen bij orthodontie.
 • werkwijzen bij orthodontische behandelingen.
 • veelgebruikte instrumenten en materialen bij orthodontie.
 • informed consent en administratieve procedures bij orthodontie.
 • complicaties en voorlichting bij orthodontische behandelingen.
 • tariefcodes bij orthodontie.
 • nazorg bij orthodontie.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Doelgroep

De module is bedoeld voor:

tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die met patiënten in de praktijk in contact komen.

Er is geen toelatingseis voor deze module. Deze module is echter minder geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk om zich een voorstelling te kunnen maken wat er allemaal speelt en kan spelen binnen een tandartspraktijk.

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 12 hoofdstukken.

Leerdoelen

 1. Wat is orthodontie?
 2. Groei en ontwikkeling
 3. Gebitsontwikkeling
 4. Orthodontische afwijkingen
 5. Diagnostiek
 6. Therapie van Orthodontische afwijkingen - deel 1
 7. Therapie van Orthodontische afwijkingen - deel 2
 8. Materialen & Instrumenten
 9. Informed consent en administratieve procedures
 10. Complicaties en voorlichting bij de receptie
 11. Tarieven
 12. Nazorg

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat orthodontie inhoudt.
 • de groei en de ontwikkeling van de mens met betrekking tot orthodontie.
 • de gebitsontwikkeling.
 • de normale kaak- en tandrelatie.
 • veel voorkomende orthodontische afwijkingen.
 • gegevens die gebruikt worden om tot een diagnose te komen bij orthodontie.
 • werkwijzen bij orthodontische behandelingen.
 • veel gebruikte instrumenten en materialen bij orthodontie.
 • informed consent en administratieve procedures bij orthodontie.
 • complicaties en voorlichting bij orthodontische behandelingen.
 • tariefcodes met betrekking tot orthodontie.
 • nazorg met betrekking tot orthodontie.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 145,00

beschikbaar te hebben.

Aantal