Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 676 minuten
Aantal hfst. 129
Docent S.A. El Boushy
Studie belasting 33 tot 66 uur
Inclusief vragen, toetsen, oefentools en een certificaat
Beschikbaarheid
na activering
PAK41 - Theorie voor receptionisten en assisterenden - deel 1
6 maanden
PAK42 - Theorie voor receptionisten en assisterenden - deel 2
6 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Dit pakket voorziet in relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis, zodat receptionisten in de tandartspraktijk zelfstandig kunnen functioneren. Voor assistenten vormt dit pakket tevens de basis voor de theoretische kennis. Het pakket is ook geschikt voor office managers. De modules in het pakket zijn ook te gebruiken om de kennis van de cursisten op peil te brengen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor:

 1. medewerkers die nieuw zijn binnen de tandheelkunde en (intern) opgeleid worden tot tandartsassistent, receptionist of office manager.
 2. tandartsassistenten die reeds werkzaam zijn en hun kennis willen opfrissen of op peil willen brengen ten aanzien van de geboden onderwerpen.

Ad 1. Voor de receptioniste in de tandartspraktijk leveren deze modulen meer dan voldoende kennis op om goed te functioneren. Naast deze modulen zal men de receptionist moeten voorzien van een goede taakomschrijving.

Ad 2. Deze lessen maken onderdeel uit van de opleiding tot tandartsassistent. Om tot een volwaardige opleiding te komen zal men naast deze modules ook praktijkgerichte scholing moeten ontvangen.

Programma inhoud

Het pakket bestaat uit 11 modules. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. In totaal bestaat het pakket uit 129 hoofdstukken. De indeling en inhoud ziet er als volgt uit:

Module 1: Anatomie

 1. Inleiding
 2. Het melkgebit
 3. Het blijvende gebit
 4. Een element op doorsnede
 5. De vlakken van elementen
 6. Kenmerken van elementen
 7. Elementaanduiding
 8. De ontwikkeling van het gebit

Module 2: Pathologie

 1. Inleiding
 2. De belangrijkste mondziekten
 3. Cariës
 4. Tandvleesontstekingen
 5. Tanderosie
 6. Tandletsels, voorlichting en triage

Module 3: Preventie en preventieve maatregelen

 1. Inleiding
 2. Tandenpoetsen algemene zaken
 3. Tandenpoetsen met een gewone tandenborstel
 4. Tandenpoetsen met een elektrische tandenborstel
 5. Interdentaal reinigen – tandzijde
 6. Interdentaal reinigen – tandenstokers
 7. Interdentaal reinigen – ragers, softpicks en gaasjes
 8. Fluoride – werking
 9. Fluoride – advies
 10. Declaratiecodes
 11. Sealen – behandeling
 12. Sealen – belangrijke punten
 13. Sealen – praktische zaken

Module 4: Periodiek onderzoek en röntgenologie

Deel 1: Het periodieke onderzoek

 1. Mondonderzoek
 2. Cariës
 3. Parodontium
 4. Aanwezige restauraties
 5. Overige zaken
 6. Noodzaak van het röntgenonderzoek
 7. Aan het eind van het onderzoek
 8. Praktische zaken voorlichting en triage rond het onderzoek
 9. Declaratiecodes

 Deel 2: Het röntgenonderzoek

 1. Röntgenstraling en röntgenfoto’s
 2. Beelddragers en redenen voor röntgenfoto’s
 3. Typen opnamen
 4. Het ALARA-principe en zwangerschap
 5. Praktische voorlichting en triage zaken

Module 5: Mondhygiëne werkzaamheden & de initiële behandeling

 1. Functies en werkgebied
 2. Het eerste bezoek aan de mondhygiënist
 3. Initiële behandeling
 4. Herbeoordeling
 5. Praktische zaken en complicaties
 6. Voorlichting en triage bij de receptie & de declaratiecodes

Module 6: Chirurgische tandheelkunde

 1. Inleiding anesthesie
 2. Typen anesthesie
 3. Complicaties en typen anesthesievloeistof
 4. Praktische zaken voorlichting, triage en codes
 5. Inleiding extractie
 6. De extractie
 7. Complicaties, praktische zaken voorlichting, triage en codes
 8. Inleiding verstandskiezen
 9. Verwijderredenen
 10. Chirurgische verwijdering
 11. Complicaties
 12. Praktische zaken voorlichting, triage en codes

Module 7: Restauraties van plastisch materiaal

 1. Inleiding
 2. Soorten vulmaterialen
 3. Onderlagen
 4. Primer, ets en bonding
 5. Werkwijze composietvulling
 6. Complicaties bij restauraties – algemeen
 7. Praktische zaken, voorlichting en triage - receptie
 8. Esthetische tandheelkunde
 9. Declaratiecodes

Module 8: Endodontie

 1. Cofferdam
 2. Endodontische behandeling
 3. Pulpitis - oorzaken
 4. Pulpitis - soorten
 5.  Behandeling -algemeen
 6. Behandeling - handeling
 7. Behandeling - genezing
 8. Behandeling - opbouwen
 9. Napijn
 10. Tijdsduur behandeling
 11. Complicaties en prognose
 12. Praktische zaken, voorlichting en triage bij endodontie

Module 9: Kroon- en brugwerk

 1. Kronen
 2. Bruggen
 3. Toepassingen van bruggen
 4. Materialen voor kronen en bruggen
 5. Behandelingsverloop
 6. Reiniging van kronen en bruggen
 7. Opbouw van elementen ten behoeve van kronen en bruggen
 8. Praktische zaken, voorlichting en triage
 9. Declaratiecodes

Module 10: Prothesewerk

 1. Inleiding
 2. Volledige prothese
 3. Immediaatprothese
 4. Tissue conditioning & Rebasing
 5. Overkappingsprothese
 6. Partiële kunststof prothese
 7. Frameprothese
 8. Prothesen - praktische zaken, voorlichting en triage / complicaties

Module 11: Spoedgevallen, triage en agendabeheer

 1. Inleiding
 2. Dentogene pijnklachten
 3. Paradontale klachten
 4. Ontstoken verstandskiezen
 5. Tandvleesirritatie
 6. Protheseklachten
 7. Overige pijnklachten
 8. Pijnbeleving en pijngedrag
 9. Dossiervorming
 10. Planning
 11. Bij de receptie, voorlichting en triage

 

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de modulen krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen het certificaat.
De toetsen kunnen herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

Het pakket bevat informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn. Juist voor die groep praktijken die “eigen teelt” prefereert, is dit pakket een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan eventueel de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • Het pakket van Dentallect behandelt alle relevante aspecten voor de dagelijkse tandartspraktijk op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

 

Waarom niet zelf opleiden?

Opleiden is een kunst en het kost tijd. Soms denkt men: “Ach, dat doe ik wel tussendoor.” Dit blijkt in de dagelijkse praktijk, waarin men aan patiëntenzorg zijn handen al vol heeft, zwaar te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de opleiding naar de achtergrond verdwijnt of weinig diepgang krijgt, waarbij  essentiële zaken overgeslagen worden. Tevens zal het ook aan tijd ontbreken om goed lesmateriaal te ontwikkelen.

Met Dentallect heeft u toegang tot uitstekend lesmateriaal, dat u direct in kunt zetten om uw medewerkers te scholen.

 

Kan ik deze modules ook “blended” gebruiken?

Absoluut! Deze modules kunt u combineren met gewone lessen of webinars. Bij voorkeur zorgt u zelf voor deze zeer vruchtbare mix door in de praktijk een praktijkbegeleider aan te stellen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kunt u contact met ons opnemen om te informeren welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.


Prijs

Kosten € 495,00
Aantal