Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 70 minuten
Aantal hfst. 15
Docent S.A. El Boushy
Studie belasting 2 tot 4 uur
Inclusief Samenvatting
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Deze module bestaat uit 2 delen: 

Deel 1: Hierin behandelen we: Wat is een periodiek onderzoek is en wat de functie hiervan?. Waar kijkt de tandarts bij het periodieke onderzoek naar? Wat is een röntgenonderzoek en waarom en wanneer vindt deze plaats? Tot slot komt aan de orde hoe patiënten het periodieke onderzoek ervaren en welke UPT-codes gebruikt  worden bij de declaratie van de verschillende behandelingen.

Deel 2: Hierin behandelen we wat röntgenstralen zijn en hoe een röntgenfoto tot stand komt. Wat zijn de redenen om binnen de tandheelkunde röntgenfoto’s te maken? Welke typen opnamen zijn er? Vervolgens komt de veiligheid aan de orde, evenals het ALARA-principe. Ook gaan we in op de procedures rond het maken van foto’s tijdens de zwangerschap. Tenslotte komen de UPT-codes aan bod, die gebruikt worden bij de declaratie van röntgenonderzoek.

Doelgroep

Er is geen strikte toelatingseis voor deze module. Deze module maakt deel uit van de reeks theorielessen van Dentallect, maar kan ook apart gevolgd worden door: tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die hun kennis op peil willen hebben.

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 2 delen.

Deel 1 behandelt het periodieke onderzoek.

Leerdoelen

 1. Inleiding
 2. Mondonderzoek
 3. Cariës
 4. Parodontium
 5. Aanwezige restauraties
 6. Overige zaken
 7. Noodzaak van het röntgenonderzoek
 8. Aan het eind van het onderzoek
 9. Praktische zaken rond het onderzoek
 10. Declaratiecodes

Deel 2 behandelt het röntgenonderzoek.

Leerdoelen

 1. Röntgenstraling en röntgenfoto’s
 2. Beelddragers en redenen voor röntgenfoto’s
 3. Typen opnamen
 4. Het ALARA-principe en zwangerschap
 5. Praktische zaken

Leerdoelen

Aan het eind van deze module is de cursist bekend met:

Deel 1

 • de eenvoudige onderzoeken die er doorgaans in tandartspraktijk plaatsvinden.
 • de reden dat men binnen de tandheelkunde een periodiek onderzoek doet.
 • de zaken die bij de periodieke controle beoordeeld worden.
 • röntgenonderzoek.
 • de praktische zaken rond de controle.

Deel 2

 • wat röntgenstralen zijn.
 • het tot stand komen van een beeld met behulp van röntgenstralen.
 • de redenen waarom een tandarts röntgenfoto’s maakt.
 • de verschillende typen beelddragers waarmee röntgenfoto’s gemaakt worden.
 • de belangrijkste opnamen binnen de tandheelkunde.
 • het ALARA-principe.
 • de wijze waarop er met foto’s gedurende de zwangerschap wordt omgegaan.
 • enkele praktisch zaken rond röntgenfoto's.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat. De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn. Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 125,00
Aantal