Terug
Studie belasting 9 dagen
Inclusief Lunch en lesmaterialen
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Omschrijving

Algemeen

Deze 9-daage cursus, bedoeld voor ervaren stoelassistenten, richt zich op het voorkomen of stoppen van tandheelkundige problemen als gingivitis en parodontitis.

Deze cursus kent een intensief theoretisch en praktijkgericht onderdeel.

Je leert hoe deze ziektebeelden kunnen ontstaan en hoe je ze moet behandelen. Aandacht is er voor cariëspreventie volgens de "Nexø-methode". Na de opleiding kan de preventie assistent zelfstandig mondhygiëne-instructie geven, DPSI-score bepalen, plaque en tandsteen verwijderen en fluoride-applicaties toepassen.

Preventie en mondhygiëne

Preventie en mondhygiëne richt zich op het voorkomen van tandheelkundige problemen. Het gaat met name om gingivitis en parodontitis:

 • inzicht in het ontstaan
 • herkennen en in kaart brengen
 • voorkomen dan wel stoppe

De opleiding is erkend door het Register preventieassistenten

17-09-2020 - Zaandam - 2 plaatsen vrij
19-09-2020 - Den Haag - 3 plaatsen vrij
26-09-2020 - Woerden - 3 plaatsen vrij
26-09-2020 - Emmen 8 - 4 plaatsen vrij

Doelgroep

Tandartsassistenten met werkervaring als stoelassistent. Om toegelaten te worden tot de Opleiding Preventieassistent dien je de instaptoets met goed gevolg af te ronden en dien je minimaal 2 jaar werkervaring te hebben of dien je in het bezit te zijn van  MBO4 diploma tandartsassistent met 1 jaar werkervaring Voorafgaand aan de instaptoets kan gevraagd worden een kopie diploma Tandartsassistent niveau 4 op te sturen.

Programma inhoud

Programma-indeling

 • De opleiding duurt negen dagen van twee dagdelen:
 • acht dagdelen theorie
 • acht dagdelen praktijk, waaronder het examen
 • twee dagdelen communicatie

Bij de praktijklessen zijn bij groepen met meer dan zes deelnemers twee docenten aanwezig.

Naast de opleidingsdagen is er tijd nodig voor het maken van huiswerkopdrachten. Deze opdrachten betreffen het bestuderen van de theorie en het onder supervisie van de tandarts of mondhygiënist extra oefenen in de eigen praktijk.

Leerdoelen

Dat je na het behalen van het diploma op aanwijzing van de tandarts verantwoord (deel)behandelingen kunt verrichten:

 • plaque index maken
 • parodontale screening uitvoeren (DPSI-score)
 • supragingivale gebitsreiniging door scaling (H6/7 en s204sd), ultrasone
 • apparatuur en polijstmiddelen
 • fluoride-applicatie
 • mondhygiëne-instructie geven

Het programmaonderdeel gesprekstechniek traint je in het omgaan met patiënten en in het effectief instructie en voorlichting geven.

Andere aspecten van het werk als preventie assistent:

 • ergonomie
 • hygiëne en infectiepreventie
 • onderhoud en slijpen van de scalers
 • inrichten werkplek
 • juridische verantwoordelijkheid (de wet BIG)

Certificering, erkenning & accreditatie

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Als je voor beide onderdelen geslaagd bent, krijg je een diploma.

De opleiding is erkend door het Register preventieassistenten

Startdatum

Zie hiervoor het inschrijfformulier.