Terug
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Omschrijving

Algemeen

Bij visitaties stellen visiteurs bijna altijd vast dat het kennisniveau van medewerkers binnen de tandheelkunde niet toereikend is.  Veelal weet men niet wat kan of niet kan of hoe men zaken het beste kan organiseren. Veelal treedt na enige jaren werken in de praktijk blindheid op voor verkeerde gewoonten. Daarnaast kan het lastig zijn om lang bestaande patronen bij medewerkers te veranderen. Om infectiepreventie goed binnen de praktijk te beoordelen of te implementeren heeft Dentallect in samenwerking met de academie een speciaal audit en programma ontwikkeld waarin men het geheel of slechts enkele onderdelen kan afnemen.

Het programma heeft als doel infectiepreventie zo goed mogelijk op orde te brengen binnen uw praktijk.

Programma inhoud

  1. Onderzoek van de praktijk gedurende werktijd door een deskundige infectiepreventie (1 dagdeel)
  2. Schriftelijke rapport met scores op 10 thema's en meer dat 50 essentiële punten met aanbevelingen.
  3. E-learning infectiepreventie met toetsing (facultatief - Indien kennis niveau in de gehele praktijk ontoereikend is.)
  4. Trainingsdag voor het gehele team (facultatief –hierin worden de punten die naar voren zijn gekomen gedurende het onderzoek met het gehele team besproken.)
  5. Onderzoek naar voorgang met directe rapportage (facultatief)

 

Het traject kan uit bovenstaande 5 punten bestaan, maar kan ook eindigen bij punt 2, afhankelijk van de behoefte. Neem contact op om eventueel een individueel traject met u te kunnen maken.

Leerdoelen

Na de Infectiepreventie audit heeft u een goed overzicht van de wijze waarop infectiepreventie in uw praktijk wordt toegepast en nageleefd. Daarnaast krijgt u de tips die nodig zijn om tot verbetering te komen.

U kunt daarna, met de uiterst krachtige modulen van Dentallect, het kennisniveau van het gehele team snel en doeltreffend omhoog brengen en middels toetsing borgen.

Daarna kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van het geheel in de praktijk.