Terug
Duur video +/- 900 minuten
Aantal hfst. 190
Docent S.A. El Boushy, tandarts
Studie belasting 42 tot 88 uur
Inclusief toetsen, samenvattingen en certificaaten
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Omschrijving

Algemeen

De opleiding Professionele receptiemedewerker tandartspraktijk valt onder het STAP-budget. Dat betekent dat je voor maar liefst € 1000,- opleidingstegoed kan aanvragen via het UWV? Dit STAP-budget is een cadeautje van de overheid bedoeld om je arbeidsmarketkansen te vergroten. Klik hier voor meer informatie.

 

Deze opleiding bestaat uit de 2 onderstaande opleidingen:

 1. Receptiemedewerker tandartspraktijk
 2. Tandheelkundige kennis voor de assisterende

 

Opleiding 1: Receptiemedewerker tandartspraktijk

Op een systematisch wijze wordt ons een uitstekend overzicht gegeven van de receptiewerkzaamheden binnen de tandartspraktijk. In 61 korte hoofdstukken komen alle onderwerpen aan de orde die relevant zijn. Behandeld worden onder andere: een professionele beroepshouding, het patiëntendossier en alle aspecten van dien. Belangrijke administratieve taken als het beheren en optimaliseren van de agenda en het verwerken van e-mail en post.

Daarnaast komen financiële aspecten aan orde als begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.

Ook belangrijke thema’s als goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte worden uitgebreid besproken.

 

Opleiding 2: Tandheelkundige kennis voor de assisterende

Deze opleiding  voorziet in relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis, op zodanige wijze dat  personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren! De opleiding is geschikt voor receptionisten, tandartsassistenten en office managers. Voor receptionisten zal door deze opleiding voldoende tandheelkundig kennis aanwezig zijn om “tandheelkundig” goed te kunnen functioneren en vragen van patiënten op een juiste wijze te beantwoorden.

Doelgroep

tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers

Programma inhoud

De opleiding “Receptie- en administratiewerkzaamheden voor de tandartspraktijk” bestaat uit de 5 onderstaande modulen:

 1. Organisatie van de gezondheidszorg
 2. Administratie in de tandartspraktijk
 3. Professionele beroepshouding en vuistregels voor de receptionist in de tandheelkunde
 4. Receptiewerkzaamheden in de praktijk - deel 1
 5. Receptiewerkzaamheden in de praktijk - deel 2

 

De opleiding “Tandheelkundige kennis voor de assisterende” bestaat uit de 9 onderstaande modulen:

 1. Gebitsanatomie
 2. Pathologie
 3. Preventie en preventieve maatregelen
 4. Periodiek onderzoek en röntgenologie
 5. Mondhygiëne werkzaamheden
 6. Chirurgische tandheelkunde
 7. Restauraties van plastisch materiaal
 8. Endodontie
 9. Kroon- en brugwerk
 10. Prothesewerk
 11. Spoedgevallen en agendabeheer

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 

 • de wijze waarop de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is.
 • wat een representatief voorkomen en houding bij de receptie is. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere: taalgebruik, een patiëntgerichte houding  en telefoonetiquette.
 • het patiëntendossier en alle belangrijke aspecten hiervan.
 • belangrijke  administratieve werkzaamheden binnen de tandartspraktijk, waaronder: agendabeheer, afspraken maken, agendaoptimalisatie, verwijsbrieven, afspraakherinneringen
 • belangrijke financiële aspecten, waaronder: begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.
 • het verwerken van e-mail en post in de praktijk.
 • belangrijke thema’s: goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte.
 • voorlichting in de tandartspraktijk met betrekking tot: preventie en preventieve maatregelen,  eenvoudige onderzoeken die in tandartspraktijk plaatsvinden, röntgenologie, mondhygiënebehandelingen en de initiële behandeling, verschillende vormen van lokale anesthesie, extracties en kleine chirurgische ingrepen, cariësbehandeling, endodontie, kroon- en brugwerk en prothesewerk.
 • triage: spoedgevallen in een tandartspraktijk en hoe hiermee om te gaan
 • de wijze waarop goed agendabeheer plaatsvindt omtrent pijnklachten 

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van een blok krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden. 

Startdatum

Na aanschaf van de module kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

Het platform blijft voor deze module gedurende 6 maanden beschikbaar. 

FAQ

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd. 

Prijs

Kosten € 675,00
Aantal