Terug
Duur video +/- 900 minuten
Aantal hfst. 190
Beschikbaarheid
na activering
12 maanden

Algemeen

Deze opleiding bestaat uit twee pakketten:

 1. Tandheelkunde; theorie voor receptionisten en assisterenden.
 2. Receptiemedewerker tandartspraktijk.

 

Het eerste pakket behandelt relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis. Hierdoor kunnen receptionisten vragen van patiënten op de juiste manier beantwoorden. Aan bod komen onderwerpen als gebitsanatomie, pathologie, preventie, periodiek onderzoek en röntgenologie, mondhygiënewerkzaamheden, chirurgische tandheelkunde, restauraties van plastisch materiaal, endodontie, kroon- en brugwerk en prothesewerk. Tot slot bespreken we spoedgevallen en agendabeheer.

 

Het tweede pakket behandelt de receptiewerkzaamheden binnen de tandartspraktijk. Aan de orde komen onder andere: een professionele beroepshouding, het patiëntendossier en belangrijke administratieve taken. Daarnaast bespreken we financiële aspecten. Verdere belangrijke thema’s zijn goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte.

 

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en officemanagers.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze modulen is de cursist bekend met:

 • voorlichting in de tandartspraktijk over preventie en preventieve maatregelen, eenvoudige onderzoeken, röntgenologie, mondhygiënebehandelingen en de initiële behandeling, lokale anesthesie, extracties en kleine chirurgische ingrepen, cariësbehandeling, endodontie, kroon- en brugwerk en prothesewerk.
 • triage: spoedgevallen in een tandartspraktijk en hoe hiermee om te gaan.
 • goed agendabeheer voor pijnklachten.
 • hoe de gezondheidszorg in Nederland georganiseerd is.
 • hoe je je bij de receptie presenteert met een verzorgd uiterlijk, persoonlijke hygiëne en taalgebruik.
 • het patiëntendossier.
 • belangrijke administratieve werkzaamheden binnen de tandartspraktijk, waaronder: agendabeheer, afspraken maken, agendaoptimalisatie, verwijsbrieven en afspraakherinneringen.
 • belangrijke financiële aspecten, waaronder: begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.
 • het verwerken van e-mail en post in de praktijk.
 • goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toetsen, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toetsen te herkansen.


Prijs

Kosten € 675,00
Aantal