Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 70 minuten
Aantal hfst. 11
Docent S.A. El Boushy
Studie belasting 2 tot 4 uur
Inclusief Samenvatting
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante zaken rondom spoedgevallen, triage en agendabeheer. In de module bespreken we welke spoedgevallen en pijnklachten er in een gemiddelde tandartspraktijk voorkomen. Denk hierbij aan dentogene pijnklachten, gevoelige tandhalzen, onvoldoende restauratie of breuk, nieuwe restauratie, pulpitis, recente endodontische behandeling of mondhygiënebehandeling, parodontale klachten, ontstoken verstandskiezen en protheseklachten. We bespreken hoe urgent of hinderlijk deze klachten zijn en hoe we hiermee omgaan. Ook leer je de agenda zo in te delen dat we spoedgevallen goed kunnen helpen. Tot slot bespreken we hoeveel tijd er meestal nodig is om bepaalde spoedgevallen af te handelen.

 

Doelgroep

Receptionisten of baliemedewerkers, tandartsassistenten die een overzicht willen van spoedgevallen die binnen de tandartspraktijk veel voorkomen en tandartsen die een overzicht willen van spoedgevallen die binnen de tandartspraktijk veel voorkomen, en die een methode willen leren waarbij ze ook spoedgevallen-service kunnen verlenen en deze in de agenda kunnen verwerken.

 

Er is geen strenge toelatingseis voor deze module. Deze module is echter niet geschikt voor een startende receptionist of tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben in een tandartspraktijk of bij voorkeur de eerste elf modulen van ‘Theorielessen en balietraining voor medewerkers in de mondzorg’ van Dentallect afgerond hebben.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

  • veelvoorkomende pijnklachten in een tandartspraktijk, oorzaken en behandelingen hiervan.
  • hoe je omgaat met een patiënt die belt met een klacht, en hoe je hiervoor een passende afspraak maakt indien nodig.
  • veilige werkwijzen bij spoedgevallen in de tandartspraktijk.
  • hoe je de agenda goed beheert bij pijnklachten.
  • praktische zaken rondom pijnklachten.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Prijs

Kosten € 125,00
Aantal