Terug
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Algemeen

In dit pakket bevinden zich onderstaande modulen:

 

K&O1 - Tandheelkundige registraties

 

Registraties spelen een belangrijke rol binnen de tandartspraktijk. Deze module bestaat uit vijf hoofdstukken. Aan de orde komen: ASA-score, de status praesens, PPS-score, DETI-score en declaratiecodes.

 

Leerdoelen:

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 

 • hoe je de DETI-score bepaalt en welke classificaties er zijn.
 • hoe je de PPS-score bepaalt en welke gevolgen voor de patiënt dit heeft.
 • wat een medische anamnese is en waarom je een gezondheidsvragenlijst gebruikt.
 • welke ASA-scores er zijn en wat de gevolgen hiervan zijn.
 • wat een status praesens is en welke symbolen je hierbij gebruikt..
 • hoe declaratiecodes tot stand komen in Nederland.

 

K&O2 - Kwaliteitszorg

 

Deze module behandelt kwaliteit binnen de tandartspraktijk. Je leert:

 • Werken met richtlijnen en protocollen
 • Afspraken vastleggen in het kwaliteitshandboek
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Evalueren

 

Kwaliteitszorg gaat over het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg die wordt verleend aan patiënten. Het omvat alle maatregelen en procedures die worden genomen om ervoor te zorgen dat de tandheelkundige zorg voldoet aan hoge normen van veiligheid, effectiviteit en patiënttevredenheid.

Kwaliteitszorg bestaat uit twee delen:

 • Het volgen van richtlijnen en protocollen.
 • Het zorgen dat een patiënt zich gehoord en op zijn gemak voelt.

 

Leerdoelen:

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • Welke richtlijnen belangrijk zijn in de tandartsenpraktijk;
 • Wat een protocol is en hoe je deze gebruikt;
 • Wat je kunt vinden in het kwaliteitshandboek van de praktijk; 
 • Hoe je de kwaliteit van de praktijk kunt verbeteren met de PDCA-cyclus.

 

K&O3 - Arbo en milieu

 

In deze module leer je over de Arbowetgeving, risico's in de praktijk, veiligheidsinformatiebladen en de relatie tussen de tandartspraktijk en het milieu.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • wat de Arbowet is en wat hier in staat;
 • wat de verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer zijn;
 • wat de meest voorkomende risico’s zijn in de mondzorg;
 • wat veiligheidsinformatiebladen zijn en wat je hier op kunt vinden;
 • over de relatie tussen de tandartspraktijk en het milieu.

 

K&O4 - Werken aan deskundigheid

 

De wereld van de tandheelkunde verandert snel. Om mee te kunnen in alle veranderingen, moeten we onszelf blijven ontwikkelen. Als tandartsassistent ben je nog lang niet uitgeleerd.

Aan de hand van casussen onderzoek je twee verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen:

 • Casus 1: Kennis opdoen door het bezoeken van een beurs. 
 • Casus 2: Nieuwe vaardigheden leren van collega’s.

 

K&O5 - Logistiek en beheer

 

Deze module behandelt voorraadbeheer en leveranciers. Dit lijkt een onschuldig onderwerp, maar in de praktijk gaat er veel mis. Het gaat dan om verkeerd beheerde voorraden en het niet goed managen van monteursbezoek. In deze module bespreken we verschillende onderwerpen, zoals minimum- en maximumvoorraden en hoe je deze bepaalt, hoe je omgaat met houdbaarheid van materialen en wat goede opslagcondities zijn. Ook leer je hoe je een eenvoudig en efficiënt voorraadbeheersysteem opzet. Ook bespreken we met welke leveranciers we in de dagelijkse praktijk te maken hebben en wat hierbij aandachtspunten zijn. Verder komen tandtechnische laboratoria aan de orde; wat gaat er vaak fout in de samenwerking en hoe kun je dat voorkomen? Tot slot leer je hoe je omgaat met monteursbezoek.

 

Leerdoelen

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

 • hoe je voorraden beheert in een tandartspraktijk.
 • hoe je een voorraadbeheersysteem opzet.
 • aandachtspunten van het voorraadbeheer.
 • leveranciers en aandachtspunten.

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers en overige medewerkers in de tandartspraktijk.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

Prijs

Kosten € 325,00
Aantal