Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 75 minuten
Aantal hfst. 11
Docent S.A. El Boushy
Studie belasting 3 tot 6 uur
Inclusief vragen, toetsen, oefentools en een certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Voor het goed assisteren bij extracties en chirurgische tandheelkunde is behoorlijk wat kennis vereist. Vele assistenten zijn niet goed bekend met onder andere de extractietangen en ander instrumentarium.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke materialen, instrumenten en apparatuur worden er bij extracties en chirurgische tandheelkunde gebruikt? Wat is de werkwijze bij een wortelsplitsing en bij alveolitis? Welke stappen zijn er gedurende deze behandelingen en wat is de taak van de assistent gedurende deze stappen?

Doelgroep

tandartsassistenten die de fijne kneepjes van het assisteren bij chirurgische tandheelkunde willen leren. Deze module is uitsluitend bedoeld voor de algemene praktijk.

Er is geen strikte toelatingseis voor deze module. Deze module is echter niet geschikt voor een startende  tandartsassistent. De cursist moet al enige tijd ervaring hebben en bij voorkeur de theorieles chirurgische tandheelkunde van Dentallect doorlopen hebben.

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 11 hoofdstukken.

 1. Inleiding
 2. Instrumentarium - algemeen
 3. Instrumentarium - hevels
 4. Instrumentarium - tangen
 5. Anatomie: aantal wortels
 6. Instrumentarium - extractietangen
 7. Instrumentarium – knabbeltang en excochleator
 8. Overige materialen en instrumenten
 9. Fasen bij het verwijderen van elementen
 10. Wortelsplitsing
 11. Alveolitis

Leerdoelen

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht

 • te weten welke instrumenten en materialen gebruikt worden bij extracties.
 • te weten hoe het wortelverloop is van de elementen.
 • instrumentarium, materialen en indien nodig apparatuur te kunnen voorbereiden voor extracties.
 • te weten welke stappen er zijn bij het verwijderen van elementen.
 • te weten wat zijn/haar taak is gedurende deze stappen.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert, zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 145,00
Aantal