Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 900 minuten
Aantal hfst. 135
Docent S.A. El Boushy
Studie belasting 44 tot 88 uur
Inclusief vragen, toetsen, oefentool, klinische lessen s en een certificaat
Beschikbaarheid
na activering
PAK51 - Praktijklessen voor de assisterende - deel 1
6 maanden
PAK52 - Praktijklessen voor de assisterende - deel 2
6 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Aan het eind van dit pakket is de cursist voldoende bekend met onderstaande onderwerpen,waardoor voorwaarden zijn gecreëerd om uitstekend te kunnen assisteren:

 • de verschillende wijzen waarop tandartspraktijken georganiseerd kunnen zijn
 • de apparatuur in de tandartspraktijk en het gebruik hiervan
 • de instrumenten, materialen en medicamenten binnen de tandartspraktijk
 • de kritische aandachtspunten ten aanzien van materialen
 • hoe de praktijk voorbereid dient te worden en wat er aan het einde van de dag dient te geschieden.
 • wat er gebeuren moet bij het wisselen van patiënten
 • ergonomische werkwijzen en patiëntpositionering
 • welke handelingen de assistent ‘s ochtend moet verrichten, zodat er behandeld kan worden
 • hoe er bij eenvoudige behandelingen geassisteerd wordt
 • hoe de administratie afgehandeld dient te worden
 • wat de prioriteiten bij het assisteren zijn
 • wat de principes van 4-handig werken zijn
 • goed afzuigergebruik en drooghoudtechnieken per kwadrant
 • 4-handig werken bij restauraties van plastisch materiaal, endodontie, kroon- en brugwerk, prothesewerk en chirurgische ingegrepen

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor:

 1. medewerkers die nieuw zijn binnen de tandheelkunde en (intern) opgeleid worden tot tandartsassistent.
 2. tandartsassistenten die reeds werkzaam zijn en hun kennis op peil willen brengen ten aanzien van de geboden onderwerpen.

 

Ad 1. Deze lessen maken onderdeel uit van de opleiding tot tandartsassistent. Voordat u met deze modulen start, is het van belang enige theoretische basiskennis te hebben. Bij voorkeur heeft men dan het pakket “Kennis voor assisterende” reeds afgerond.

Programma inhoud

Het pakket bestaat uit 11 modules. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofstukken. In totaal bestaat het pakket uit 135 hoofstukken. De indeling en inhoud ziet er als volgt uit:

Module 1: Apparatuur in de tandartspraktijk

 1. Belangrijke ruimtes
 2. Operatielamp
 3. Behandelstoel
 4. Afzuigers
 5. Unit
 6. Boortjes
 7. Foot control
 8. Overige belangrijke onderdelen
 9. Overige belangrijke ruimten
 10. Aandachtspunten en onderhoud

Module 2: Basisinstrumenten en materialen in de tandartspraktijk

 1. De meest voorkomende verbruiksmaterialen binnen de tandartspraktijk
 2. Basisinstrumenten
 3. Instrumentenkastjes en de inhoud hiervan
 4. Anesthesiespuiten, naaldjes en vloeistoffen
 5. Composieten en compomeren
 6. Bondingsystemen en onderlagen
 7. Matrixsystemen
 8. Amalgaam
 9. Endodontie instrumenten
 10. Extractietangen en toebehoren
 11. Afdruklepels en afdrukmaterialen
 12. Cementen
 13. Cofferdam
 14. Röntgenfoto’s
 15. Kritische aandachtspunten ten aanzien van materialen

Module 3: Praktijk operationeel maken, beëindigen en de patiëntenwissel

 1. Inleiding
 2. De praktijk operationeel maken
 3. De praktijk operationeel maken - bijvullen
 4. Patiëntenwissel: afvoeren, reinigen en desinfectie
 5. Administratie en overige
 6. De praktijk beëindigen

Module 4: Assisteren bij eenvoudige behandelingen

 1. Patiëntpositionering
 2. Lampinstelling
 3. Patiënt in behandelpositie brengen
 4. Patiënt in uitstappositie brengen
 5. Controle – Instrumentarium en administratie
 6. Tandsteen verwijderen
 7. Fluorideren
 8. Assisteren bij het maken van röntgenfoto’s

Module 5: Prioriteiten en gouden regels bij het assisteren en afzuigergebruik

 1. Prioriteiten bij het assisteren
 2. Drooghoud- & afzuigtechnieken
 3. Middelen om droog te houden en af te zuigen
 4. Specifieke technieken & tips
 5. Tips - Attitude - Fouten

Module 6: 4-handig werken

In deze module worden de aangeeftechnieken van instrumenten gedemonstreerd en uitgelegd.

Module 7: Praktijkles restauraties van plastisch materiaal

1.          Instrumentarium
2.          Materialen
3.          Apparatuur
4-10.     De fasen
11-16.   Sealen

Module 8: Praktijkles Kroon- en brugwerk

1.      Inleiding
2-7.   Materialen
8.      Kronen en bruggen verwijderen
9.      Opbouwen
10.    Materialen - composieten en cementen
11.     Administratieve zaken
12.     Instrumentarium
13.     Fasen 1e zitting: preparatie, afdruk, noodkroon
14.     Fasen 2e zitting: plaatsen
15.     Kroon- en brugwerk - aandachtspunten

Module 9: Praktijkles Endodontie

 1. Inleiding             
 2. Instrumentarium: vitaliteitstest en cofferdam 
 3. Instrumentarium: prepareren
 4. Instrumentarium: toebehoren bij het prepareren         
 5. Materialen: vullen         
 6. Instrumentarium: vulmaterialen            
 7. Instrumenten en materialen: overige  
 8. Administratie   
 9. De behandeling voorbereiden - algemeen        
 10. De behandeling voorbereiden - endodontie    
 11. De fasen bij de endodontische behandeling     
 12. Diagnosefase   
 13. Anesthesiefase              
 14. Fase openen    
 15. Fase zoeken van de kanalen     
 16. Preparatie- en reinigingsfase   
 17. Afsluitfase         
 18. Aandachtspunten

Module 10: Praktijkles Prothesewerk

 1. Inleiding
 2. De stappen bij prothesewerk
  1. Alginaatafdruk
  2. Alginaat
 3. Administratie
 4. Definitieve afdruk
 5. Beetregistratie
 6. Passen in was
 7. Plaatsen
 8. Nazorg
 9. Praktische zaken
 10. Tissue conditioning
 11. Rebasing
 12. Reparatie en bijplaatsing

Module 11: Praktijkles Chirurgische tandheelkunde

 1. Inleiding
 2. Instrumentarium - algemeen
 3. Instrumentarium - hevels
 4. Instrumentarium - tangen
 5. Anatomie: aantal wortels
 6. Instrumentarium - extractietangen
 7. Instrumentarium – knabbeltang en excochleator
 8. Overige materialen en instrumenten
 9. Fasen bij het verwijderen van elementen
 10. Wortelsplitsing
 11. Alveolitis

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van alle modules krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen het certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft meer dan 2500 vragen in de vragenbanken, waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de lessen wel aan op mijn praktijksituatie?

In de eerste twee lessen komt algemene kennis aan bod die ook in uw praktijk van toepassing is. In de laatste les ‘Werkwijze in het kader van hygiëne in de behandelkamer’ wordt het protocol van de Tandartsengroep behandeld. Ook alternatieve werkwijzen worden uitgelegd. Natuurlijk kunt u het protocol van de Tandartsengroep één op één overnemen. Het is echter aan te raden een eigen protocol op te stellen. De laatste les is met name van belang om uw medewerkers te leren wat de kritische punten in de praktijk zijn.

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

• De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
• De snelheid en de kracht van E-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
• De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
• Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Waarom niet zelf opleiden?

Opleiden is een kunst en het kost tijd. Soms denkt men: “Ach, dat doe ik wel tussendoor.” Dit blijkt in de dagelijkse praktijk, waarin men aan patiëntenzorg zijn handen al vol heeft, zwaar te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de opleiding naar de achtergrond verdwijnt of weinig diepgang krijgt, waarbij essentiële zaken overgeslagen worden. Tevens zal het ook aan tijd ontbreken om goed lesmateriaal te ontwikkelen.
Met Dentallect heeft u toegang tot uitstekend lesmateriaal, dat u direct in kunt zetten om uw medewerkers te scholen.

Kan ik deze modules ook “blended” gebruiken?

Absoluut! Deze modules kunt u combineren met gewone lessen of webinars. Bij voorkeur zorgt u zelf voor deze zeer vruchtbare mix door in de praktijk een praktijkbegeleider aan te stellen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kunt u contact met ons opnemen om te informeren welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.


Prijs

Kosten € 795,00
Aantal