Terug
Duur video +/- 60 minuten
Aantal hfst. 12
Docent Mevrouw mr. drs. A. van Zon, tandarts
Studie belasting 2 tot 4 uur
Inclusief vragen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Algemeen

Deze module behandelt alle relevante onderwerpen rondom de wet- en regelgeving in de tandartspraktijk. Tandarts Sherif El Boushy interviewt tandarts en jurist mevrouw Van Zon over de wetgeving die van belang is voor tandartsen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere WGBO, Wet BIG, de Kwaliteitswet en de Arbowet. Ook bespreken zij KEW/Besluit Stralenbescherming, de WIP-richtlijn Infectiepreventie, de Geneesmiddelenwet en Drinkwaterwet. Tot slot komen de Wet marktordening gezondheidszorg en Wet bescherming persoonsgegevens aan de orde.

 

Doelgroep

Tandartsen en andere medewerkers in de tandartspraktijk.

 

Aan het einde van deze module is de cursist bekend met:

  • de belangrijkste wetten die van toepassing zijn op de tandartspraktijk.
  • de belangrijkste richtlijnen binnen de tandheelkunde.

 

Certificaat

Bij een score van 70% of meer op de afsluitende toets, ontvangt de cursist een certificaat. Het is mogelijk om de toets te herkansen.

Prijs

Kosten € 89,00

Prijs op aanvraag.

Aantal