Terug
Duur video +/- 60 minuten
Aantal hfst. 12
Docent Mevrouw mr. drs. A. van Zon, tandarts
Studie belasting 2 tot 4 uur
Inclusief vragen, samenvattingen en certificaat
Beschikbaarheid
na activering
3 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Omschrijving

Algemeen

In de module wet- en regelgeving rond de tandartspraktijk interviewt tandarts El Boushy tandarts juriste mevrouw van Zon aangaande wetgeving die van belang is voor tandartsen. Deze module geeft tandartsen snel een goed overzicht met betrekking tot relevante thema's. Deze module is primair gemaakt voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt. 

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt. 

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 12 hoofdstukken.

 1. Inleiding                                                                                                                          
 2. WGBO                                                                                                                              
 3. Wet BIG                                                                                                                           
 4. Kwaliteitswet                                  
 5. Wet klachtrecht cliënten zorgsector                     
 6. Arbowet                                                                                                                                         
 7. KEW/Besluit Stralenbescherming          
 8. WIP Richtlijn Infectiepreventie                               
 9. Geneesmiddelenwet                                  
 10. Drinkwaterwet                                                                              
 11. Wet marktordening gezondheidszorg                 
 12. Wet bescherming persoonsgegevens  

Leerdoelen

Aan het eind van deze module wordt de cursist geacht om bekend te zijn met:

 • de belangrijkste wetten die van toepassing zijn op de tandartspraktijk.
 • de belangrijkste richtlijnen binnen de tandheelkunde.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Staffel korting

3 producten of meer 0 %
5 producten of meer 0 %
10 producten of meer 0 %

Prijs

Kosten € 89,00

Prijs op aanvraag.

Aantal