Terug
Brochure Bekijken
Duur video +/- 30 minuten
Aantal hfst. 5
Docent Rita Teeuwissen
Studie belasting 2 uur
Inclusief Toetsvragen, samenvatting & certificaat
Beschikbaarheid
na activering
12 maanden
Geschikt voor mbo 4  hbo  wo  

Omschrijving

Algemeen

Gelukkig komt het niet vaak voor dat er binnen de tandheelkunde gereanimeerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat kennis aangaande dit onderwerp doorgaans weggezakt is. Helaas kunnen zich er wel praktijksituaties voordoen waarin men acuut moet ingrijpen om levensreddend te kunnen zijn. 

In deze module wordt op een compacte, systematische en heldere wijze kennis bijgebracht aangaande reanimatie, het gebruik van de AED, het niet reanimatiebeleid, de stabiele zijligging en andere relevante zaken. Deze module is niet alleen van belang voor tandartsen, maar ook voor andere medewerkers binnen de tandartspraktijk die zelfstandig willen reanimeren of de tandarts willen assisteren gedurende reanimatie. De cursus wordt verzorgd door Rita Teeuwissen, intensive-care/hartbewaking verpleegkundige en instructeur bij de Nederlandse Reanimatieraad.

Doelgroep

De module is bedoeld voor:

tandartsen,

tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers binnen de tandartspraktijk

Programma inhoud

Deze module bestaat uit 5 hoofdstukken. 

 1. Reanimatie
 2. De AED               
 3. Niet reanimatie beleid
 4. Stabiele zijligging
 5. Overige relevante zaken

Leerdoelen

Aan het eind van deze module is de cursist bekend met:

 • hoe te reanimeren.
 • het gebruik van de AED.            
 • wat het niet reanimatie beleid inhoudt.
 • de stabiele zijligging.
 • overige relevante zaken.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets het certificaat.

De toets kan herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Het systeem heeft grote vragenbanken waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modules bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn.

Juist voor die groep die “eigen teelt” prefereert zijn deze modules een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en men kan de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen modificeren.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De modules van Dentallect behandelen alle relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.

Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

Prijs

Kosten € 25,00
Aantal