Hier vind je de samengestelde pakketten van Dentallect. 

In deze modulen worden de basisbeginselen bijgebracht: tandheelkundige terminologie, anatomie, pathologie, praktijkuitrusting en materialen. 


In het infectiepreventie pakket worden alle belangrijke zaken uit de wip richtlijnen besproken en gedemonstreerd. Tevens worden medewerkers in deze training aangespoord over dit onderwerp na te denken en worden ze bewust gemaakt over de belangrijke hygiëne zaken in de praktijk.

In het infectiepreventie pakket worden alle belangrijke zaken uit de wip richtlijnen besproken en gedemonstreerd. Tevens worden medewerkers in deze training aangespoord over dit onderwerp na te denken en worden ze bewust gemaakt over de belangrijke hygiëne zaken in de praktijk.

Deze module is in overeenstemming met de WIP-richtlijn en alle inzichten anno 2020.

Het infectiepreventiepakket van Dentallect is een zeer krachtig hulpmiddel bij het implementeren van infectiepreventie in de praktijk.

Met de in deze module opgedane kennis worden de assistenten of receptionisten in staat gesteld om op een verantwoorde en veilige wijze röntgenfoto’s te maken, veelvoorkomende fouten hierin te begrijpen en met straling om te gaan.

Voor assistenten of receptionisten die in het verleden een volledige scholing in röntgenologie hebben gevolgd is deze module geschikt. Getoetst wordt of alle kennis nog paraat is. Mocht het nodig zijn kennis weer op te frissen dan kunnen alle lessen opnieuw gevolgd worden.

Dit pakket (11 modulen) voorziet in relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis, op zodanige wijze dat personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren! Dit pakket bestaat uit 2 delen. Dit is deel 1 en bestaat uit 5 modulen.

Dit pakket (11 modulen) voorziet in relevante en noodzakelijke tandheelkundige kennis, op zodanige wijze dat personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren! Dit pakket bestaat uit 2 delen. Dit is deel 2 en bestaat uit 6 modulen.

Dit pakket (11 modulen)  voorziet in praktijkkennis en wel op zodanige wijze dat personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren en 4-handig kunnen werken! De modules in het pakket zijn te gebruiken om de fijne kneepjes te leren bij het assisteren en alle relevante instrumentenkennis op te doen. Dit pakket bestaat uit 2 delen. Dit is deel 1 en bestaat uit 6 modulen.

Dit pakket (11 modulen)  voorziet in praktijkkennis en wel op zodanige wijze dat personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren en 4-handig kunnen werken! De modules in het pakket zijn te gebruiken om de fijne kneepjes te leren bij het assisteren en alle relevante instrumentenkennis op te doen. Dit pakket bestaat uit 2 delen. Dit is deel 1 en bestaat uit 6 modulen.

Deze opleiding bestaat uit de 5 onderstaande modulen:

  1. Organisatie van de gezondheidszorg
  2. Administratie in de tandartspraktijk
  3. Professionele beroepshouding en vuistregels voor de receptionist in de tandheelkunde
  4. Receptiewerkzaamheden in de praktijk - deel 1
  5. Receptiewerkzaamheden in de praktijk - deel 2

Op een systematisch wijze wordt ons een uitstekend overzicht gegeven van de receptiewerkzaamheden binnen de tandartspraktijk. In 61 korte hoofdstukken komen alle onderwerpen aan de orde die relevant zijn. Behandeld worden onder andere: een professionele beroepshouding, het patiëntendossier en alle aspecten van dien, belangrijke administratieve taken als het beheren en optimaliseren van de agenda en het verwerken van e-mail en post.

Daarnaast komen financiële aspecten aan orde als begrotingen, declaratiesystemen en het verwerken van in- en uitgaande betalingen.

Ook belangrijke thema’s als goed timemanagement, goede samenwerking, het omgaan met klachten, tegenslagen, conflicten en grote drukte worden uitgebreid besproken.