Dit pakket bestaat uit onderstaande twee modulen:

Module 1: Voorlichting - theorie

De gehele dag lichten we in de praktijk patiënten voor. Het is van belang dat de tandartsassistent en de receptionist een groot gedeelte van deze voorlichting kunnen geven. Het is prettig als zij voldoende voorlichtingsvaardigheden hebben en voorlichtingsprotocollen voldoende beheersen. Deze module gaat in op de wijze waarop goede voorlichting gegeven wordt en hoe voorlichtingsvaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

 Module 2: Voorlichting - praktijk

In deze module wordt het geven van voorlichting in de praktijk besproken en gedemonstreerd. Wat zijn hierbij kritische aandachtspunten en wat gaat er nu vaak mis bij het voorlichten? Hiernaast komen ook nieuwe onderwerpen aan de orde, zoals de plakregistratie en de voedingsanamnese. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die aan bod komen.

Dit pakket bestaat uit onderstaande drie modulen. Hier zullen waarschijnlijk in de toekomst.nog een aantal micro-modulen aan toegevoegd worden.

 

Algemeen

Module 1: Professionele beroepshouding

Een professioneel beroepshouding blijft het visitekaartje van de praktijk en het fundament van een goede en prettige praktijkvoering. Op een boeiende en enthousiaste wijze weet Marjo Riebergen ons bij te brengen wat een professionele beroepshouding is. Door haar rijke verleden en de ervaring met het opleiden van assistenten weet zij deze module met veel praktijkvoorbeelden tot leven te brengen zodat deze essentiële informatie gemakkelijk beklijft. Deze module is een must-do voor alle medewerkers binnen de tandartspraktijk.

 

Module 2: Werkbegeleiding

Regelmatig krijgen we in de praktijk met nieuwe medewerkers te maken. Soms betreft het een  stagiaire, soms een nieuwe medewerker. In alle situaties wil men graag een veilig en verantwoord inwerktraject met een goed opleidingsrendement.

Hoe men dit goed organiseert en hoe men tot voorspelbare resultaten komt, leert men in deze module.

 

Module 3: Werken aan je ontwikkeling

In deze compacte mini-module wordt uiteengezet hoe je effectief aan je ontwikkeling kunt werken. Besproken wordt een methode om te inventariseren waar hiaten zitten. Hoe je effectief met doelen kunt werken en hoe je je resultaten goed kunt evalueren. 

Module 1: De levensfasen

Kennis van de levensfasen van de mens maakt de communicatie zoveel prettiger! In deze module worden de levensfasen besproken vanuit psychologisch en lichamelijk oogpunt. Hiernaast komen diverse problemen aan bod die zich in de verschillende levensfasen voordoen en krijgt de cursist handreikingen over hoe hiermee omgegaan kan worden. Deze module helpt in het goed afstemmen op patiënten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

 

Module 2: Cultuur

Kennis van de cultuur blijft essentieel in de dagelijkse praktijk. In deze module wordt besproken wat cultuur überhaupt is, wat verschil in cultuur betekent en voor wat voor gevolgen dit kan hebben. In het bijzonder wordt er gekeken naar cultuurverschillen in de gezondheidszorg. Welke verschillen komen er voor? Welke gevolgen hebben ze en hoe kan je er nu goed mee omgaan en welk gereedschap staat nu tot onze beschikking hierin? Tot slot komt het onderwerp praktijkcultuur aan bod. Waarom is kennis van de praktijkcultuur van belang en wat betekent dit voor je dagelijkse werkzaamheden? Deze module maakt het mogelijk om beter af te stemmen op patiënten en om beter om te gaan met de cultuur in de praktijk. Dit komt de kwaliteit, de zorg en de communicatie ten goede.

 

Module 3: Omgaan met angstige patiënten

Indien je met patiëntenzorg te maken hebt, is het essentieel om iets van angst voor de tandarts af te weten. Hoe vaak kom angst voor? Hoe is de angst veelal ontstaan? Waarvoor heeft men precies angst? Hoe komt deze angst veelal tot uiting? Hoe kun je het beste omgaan met angstige patiënten bij de receptie en in de behandelkamer, wat kun je wel of niet doen? Welke behandelmogelijkheden zijn er voor angstige patiënten? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module behandelend worden.

 

Module 4: Afstemmen, rapport en feedback

Goed afstemmen is in communicatie essentieel. Het verbetert de kwaliteit van het contact en maakt dat werkzaamheden zoveel soepeler verlopen. In deze module wordt uitgelegd hoe men goed af kan stemmen (rapport kan maken) en hoe men dit kan herkennen.

In het tweede deel van deze module wordt uitgelegd wat feedback is en wat de kenmerken van goede feedback zijn. Feedback blijft van vitaal belang om sturing te geven en om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Deze twee onderwerpen lijken niet veel impact te hebben. In werkelijkheid kunnen ze een incompetente medewerker transformeren in een zeer competente medewerker.