Deze module bestaat uit:

  1. Organisatie van de gezondheidszorg
  2. Het patiëntendossier en administratie in de tandartspraktijk

Op een compacte en systematisch wordt ons een goed overzicht gegeven van de wijze waarop de gezondheidszorg binnen Nederland georganiseerd is.

Verder wordt de administratie, die binnen een tandartspraktijk voorkomt, besproken. Aan de orde komen onder andere de digitale agenda, het patiëntendossier, informed consent, verwijsbrieven, afspraakherinneringen, begrotingen, diverse declaratiesystemen en het verwerken van e-mail.

Een professionele beroepshouding en het goede functioneren van de receptie blijft een essentiële pijler voor het goed functioneren van een tandartspraktijk.

Op een compacte en systematisch wijze komen de 14 vuistregels voor de receptionist aan de orde die het fundament vormen van een goede praktijkvoering, waaronder: een goede ontvangstruimte, kleding en uiterlijke verzorging, gepast taalgebruik, een patiëntvriendelijke houding, telefoonetiquette, het gebruik van scripts, privacy, timemanagement en het omgaan met tegenslag.

Een goed functionerende receptie blijft een motor van accuratesse, prettig werken met het team en draagt bij aan een patiëntgerichte praktijkvoering.

Op een compacte en systematisch wijze komen 12 onderwerpen aan de orde, waaronder: het ontvangen van patiënten, het maken van afspraken, het inplannen van spoedgevallen, het omgaan met afbellers, het optimaliseren van de agenda, het omgaan met grote drukte en no-show management.Hoe om te gaan met grote drukte?

Een goed functionerende receptie is van fundamenteel belang voor een prettige en goede praktijkvoering. In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde: type klachten die in de tandartspraktijk voorkomen en hoe je hiermee omgaat, het maken van verwijsbrieven, machtigingen, recepten en begrotingen. In- en uitgaande betalingen, voorlichting en informed consent en techniekbeheer. Verder komen alle belangrijke aspecten rondom het patiëntendossier aan de orde.