Hier vind je de praktijklessen van Dentallect. 

In deze module komen onder andere de volgende zaken aan bod: afzuigers, unit hoekstukken en de operatielamp. Hoe gaan we ermee om en hoe onderhoud je deze?

Dit is slechts een deel van alle onderwerpen die in deze module behandeld worden. Goed met apparatuur omgaan maakt de praktijk betrouwbaarder en reduceert kosten. 


In deze module worden de volgende onderwerpen behandeld: basisinstrumenten, anesthesie, vulmaterialen, bondings en onderlagen, matrixsystemen, endodontisch instrumentarium, afdruklepels en afdrukmaterialen, extractietangen, cementen, cofferdam, röntgenfoto’s en kritische aandachtspunten ten aanzien van materialen.

Deze module bestaat uit 8 hoofdstukken, waaronder: 

 • Eisen ten aanzien van kleding
 • Het minimaliseren van aërosolen
 • Eisen met betrekking tot persoonlijke verzorging
 • Handschoengebruik en handhygiëne
 • Het gebruik van neusmondmasker en bril
 • Het omgaan met infecties, immunisatie en accidenteel bloedcontact

Let op! De getoonde brochure is van het infectiepreventiepakket. Deze module is hier een onderdeel van.

Deze module bestaat uit 12 hoofdstukken, waaronder: 

 • Werkwijzen met betrekking tot hygiëne in de behandelkamer
 • Gecontamineerde onderdelen en handelswijzen
 • Routing van instrumentarium, boortjes, hoekstukken, etc. 
 • Handelswijzen met betrekking tot hygiëne van de unit
 • Clean desk policy en toepassingen binnen de praktijk
 • Afvalverwerking binnen de praktijk
 • Het fifo-principe en toepassingsgebieden hiervan binnen de praktijk

Let op! De getoonde brochure is van het infectiepreventiepakket. Deze module is hier een onderdeel van.

Deze module biedt hulp bij het verkrijgen van overzicht en een systematische aanpak bij de taken en de processen waarmee een tandartsassistent geconfronteerd wordt in de dagelijkse praktijk.  

In deze module wordt veel aandacht besteed aan ergonomie en het assisteren bij kleine behandelingen. Deze module bevat ook een aantal belangrijke demonstraties in 4-handig werken en is een voorloper op de modulen 4-handig werken. Tevens wordt de volgorde besproken bij handelingen gedurende het assisteren.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke prioriteiten zijn er nu bij het assisteren? Waar begin je mee en waar eindig je mee? Wat zijn zaken waar je echt alert op moet zijn bij het assisteren? Hoe gebruik je afzuigers en andere hulpmiddelen op een correcte en prettige wijze in de mond. Wat zijn veelvoorkomende fouten bij het assisteren en hoe kun je deze vermijden? Hoe kom je tot een betere samenwerking met de tandarts?

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Hoe geef je zaken op een correcte manier aan, zodat je de tandarts maximaal ondersteunt? Welke principes liggen hieraan ten grondslag en hoe pas je deze effectief toe, zodat het werk soepel en gemakkelijk verloopt?  En wat zijn veelvoorkomende fouten en hoe voorkom je deze?

In deze module leert de assistente niet alleen alle materialen, apparatuur en instrumenten kennen. Ze leert met name proactief te werken en goed 4-handig te assisteren hierbij.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke materialen, instrumenten en apparatuur worden er bij restauraties van plastisch materiaal en het sealen gebruikt? Welke stappen zijn er gedurende deze behandelingen en wat is de taak van de assistente gedurende deze stappen? Dit is slechts een deel van alle onderwerpen die in deze module aan bod komen.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke materialen, instrumenten en apparatuur worden er bij kroon- en brugbehandelingen gebruikt? Welke stappen zijn er gedurende deze behandelingen en wat is de taak van de assistente gedurende deze stappen?

Indien je efficiënt en beter wilt samenwerken is deze module een aanrader voor iedere praktijk. Deze module zal kroon- en brugwerk in de praktijk enorm vergemakkelijken en het werk voor de tandarts vereenvoudigen!

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke materialen, instrumenten en apparatuur worden er bij endodontie gebruikt? Wat zijn ruimers welke typen onderscheiden we en van welke merken komen deze zoal veel voor? Hoe zit het met de lengten en de dikten hiervan? Wat zijn glades glidden drills, hedström vijlen,  extirpatienaalden, etc. Hoe zit het met vultechnieken?  Welke stappen zijn er gedurende de endodontische behandelingen en wat is de taak van de assistente gedurende deze stappen? Welke zaken kun je gedurende de endodontische behendig goed 4-handig doen? Dit is slechts een kleine greep van de onderwerpen die in deze module aan bod komen.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke materialen, instrumenten en apparatuur worden er bij prothesewerk gebruikt? Wat is de werkwijze bij volledige , immediaat-  en overkappingsprothesen? Wat is de werkwijze bij rebasing, tissue conditioning en reparaties? Welke stappen zijn er gedurende deze behandelingen en wat is de taak van de assistent gedurende deze stappen?

Indien je efficiënt en beter wilt samenwerken is deze module een aanrader voor iedere praktijk. Deze module zal de voorbereiding en het werk, de voorlichting en de administratie bij deze ingrepen in de praktijk vergemakkelijken en het werk voor de tandarts en assistent aangenamer maken!

Voor het goed assisteren bij extracties en chirurgische tandheelkunde is behoorlijk wat kennis vereist. Vele assistenten zijn niet goed bekend met onder andere de extractietangen en ander instrumentarium.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Welke materialen, instrumenten en apparatuur worden er bij extracties en chirurgische tandheelkunde gebruikt? Wat is de werkwijze bij een wortelsplitsing en bij alveolitis? Welke stappen zijn er gedurende deze behandelingen en wat is de taak van de assistent gedurende deze stappen?

Met de in deze module opgedane kennis worden de assistenten of receptionisten in staat gesteld om op een verantwoorde en veilige wijze röntgenfoto’s te maken, veelvoorkomende fouten hierin te begrijpen en met straling om te gaan. Geadviseerd wordt om vooraf aan deze module de theoriemodule (TL13) af te ronden. 

Bij het delegeren van RSP-opnamen aan assistenten of receptionisten is dit de aangewezen module.

Met de in deze module opgedane kennis worden de assistenten of receptionisten in staat gesteld om op een verantwoorde en veilige wijze RSP-opnamen te maken, veelvoorkomende fouten hierin te begrijpen, te herkennen en te voorkomen.

Op een compacte en heldere wijze weet Marco Pachon ons een goed overzicht te geven over de wijze waarop RSP-opnamen vervaardigd worden en belangrijke aspecten die hierin een rol spelen.