Hier vind je de theorielessen van Dentallect. 


In deze module worden de volgende vragen beantwoord: Hoe zijn het melkgebit en het blijvende gebit opgebouwd? Hoe ziet een element eruit op doorsnede? Welke elementen onderscheiden we, hoe benoemen we deze en hoeveel vlakken hebben ze nu precies? En wat zijn de belangrijkste anatomische kenmerken per element? Hoe zit het met de gebitsontwikkeling en wat kan men hierin verwachten?

In deze module komen de volgende vragen aan bod: Welke mondziekten komen er zoal in de tandartspraktijk voor? Wat zijn tandplak en tandsteen en waaruit bestaan ze? Wat is cariës en hoe komt dit tot stand? Wat zijn gingivitis en parodontitis? Wat veroorzaakt deze ziekten en hoe behandelen we deze ziekten?  Tevens worden tandletsels in deze module behandeld. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module aan bod komen.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: Wat zijn micro-organismen? Wat zijn infecties en hoe komen deze tot stand? Wat doen we in het dagelijks leven om ons tegen infecties te beschermen? Wat doen we in de tandheelkunde specifiek om infecties te voorkomen? Wat zijn de belangrijkste micro-organismen binnen de tandartspraktijk waar we rekening mee moeten houden? Wat is desinfecteren en steriliseren en wanneer passen we wat toe? Deze onderwerpen en nog meer essentiële zaken komen aan bod in deze module.


In deze module komen de volgende zaken aan bod: de schadelijke werking van tandplak, vereisten met betrekking tot tandpasta’s en tandenborstels, methoden van poetsen met de gewone tandenborstel en met de elektrische borstel. Interdentaal reinigen en middelen die we hiervoor gebruiken. Ook behandelen we de werking van fluoride, het fluorideadvies en de bijbehorende declaratiecodes. Tevens wordt besproken wat sealen is, wanneer we dit toepassen en wat de werkwijze is. Dit is een greep uit de onderwerpen die in deze module aan bod komen.

Deze module bestaat uit 2 delen: 

Deel 1: Hierin behandelen we: Wat is een periodiek onderzoek is en wat de functie hiervan?. Waar kijkt de tandarts bij het periodieke onderzoek naar? Wat is een röntgenonderzoek en waarom en wanneer vindt deze plaats? Tot slot komt aan de orde hoe patiënten het periodieke onderzoek ervaren en welke UPT-codes gebruikt  worden bij de declaratie van de verschillende behandelingen.

Deel 2: Hierin behandelen we wat röntgenstralen zijn en hoe een röntgenfoto tot stand komt. Wat zijn de redenen om binnen de tandheelkunde röntgenfoto’s te maken? Welke typen opnamen zijn er? Vervolgens komt de veiligheid aan de orde, evenals het ALARA-principe. Ook gaan we in op de procedures rond het maken van foto’s tijdens de zwangerschap. Tenslotte komen de UPT-codes aan bod, die gebruikt worden bij de declaratie van röntgenonderzoek.

In deze module komen de volgende zaken aan bod: De functies en taken van de mondhygiënist en de preventie-assistent en de wijze waarop parodontale aandoeningen worden behandeld. De initiële behandeling en de stappen die er in de initiële behandeling zijn. Tot slot worden praktische zaken, complicaties en andere belangrijke zaken rond deze behandelingen uiteengezet. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module aan bod komen. Deze module is bedoeld voor de receptioniste of tandartsassistent. 


In deze module komen o.a. de volgende vragen aan bod: Welke vormen van anesthesie zijn er binnen de tandheelkunde? En wanneer passen we welke toe? Welke complicaties kunnen er zich voordoen? Hoe en waarom wordt er geëxtraheerd? Welke complicaties kunnen er zich voordoen? Hoe zit het met verstandkiezen? Waarom worden deze vaak verwijderd? Dit is slechts een deel van alle onderwerpen die in deze module aan bod komen.


In deze module komen onder andere de volgende zaken aan bod: Wat zijn restauraties van plastisch materiaal? Waarom maken we deze überhaupt? Welke vulmaterialen worden hier zoal bij verwerkt? En wat zijn de eigenschappen die hierbij horen? Wat is de werkwijze bij het vervaardigen van vullingen? Wat zijn veelvoorkomende complicaties en hoe wordt hier veelal mee omgegaan. Tot slot komen ook nog enkele praktische zaken aan bod, zoals declaratiecodes. 


In deze module komende volgende zaken aan bod: Wat is cofferdam? Wat zijn de functies van cofferdam? Wat is een endodontisch behandeling? Wanneer passen we deze behandeling toe? Hoe wordt deze behandeling uitgevoerd en wat is de werkwijze? Hoe restaureren we elementen na een endodontische behandeling? Welke complicaties kunnen zich voordoen? Tot slot behandelen we enkele praktische zaken rond deze behandelingen.


In deze module komen de volgende zaken aan bod: Wat is een kroon en wat is een brug? Waarom maken wij kronen en bruggen? Welke typen kronen en bruggen zijn er? En wat is de werkwijze bij kroon- en brugwerk? Hoe bouwen we elementen op? Hoe reinigen we bruggen? Tot slot behandelen we enkele praktische zaken rond kroon- en brugwerkbehandelingen. Dit is echter slechts een fractie van de onderwerpen die in deze module behandeld worden.


In deze module komen de volgende zaken aan bod: De verschillende vormen van volledige prothesen die binnen de tandheelkunde voorkomen en de werkwijzen hierin. Wat tissue conditioning en rebasing zijn en wanneer we deze toepassen? Welke vormen van partiële prothesen er binnen de tandheelkunde voorkomen? Praktische zaken rond prothesewerk?  

Dit is een greep uit de onderwerpen die in deze module aan bod komen.In deze module komen de volgende vragen aan bod: Wat voor spoedgevallen of pijnklachten komen er nu in een gemiddelde tandartspraktijk voor? Hoe urgent of hinderlijk zijn deze klachten? Hoe gaan we om met deze spoedgevallen? Hoe delen we de agenda zo in dat we deze goed kunnen helpen en een goede service kunnen verlenen? Hoeveel tijd is er doorgaans nodig om een bepaald type spoedgeval af te handelen? 

Met de in deze module opgedane kennis hebben de assistenten of receptionisten goede theoretische kennis van röntgenologie.