Terug
Studie belasting 4 tot 6 maanden
Inclusief Lunch en lesmaterialen
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Omschrijving

Algemeen

De opleiding tandartsassistente is een gedegen beroepsopleiding voor personen die al in een tandartsenpraktijk werken en nog geen beroepsopleiding hebben gevolgd of personen die in een tandartspraktijk willen gaan werken. De deelnemers worden opgeleid om de tandarts aan de stoel te assisteren of receptiewerkzaamheden voortvloeiend uit de tandartspraktijk op een juist wijze uit te voeren.

Door theorie, praktijklessen en opdrachten maakt de cursist zich alle basisvaardigheden in korte tijd eigen.

De opleiding duurt 4 tot 6 maanden. Nadat je de opleiding hebt afgerond kun je instromen in de BBL MBO4 opleiding tandartsassistent, waar je diverse onderdelen kunt overslaan. Ook is er een mogelijk om deelcertificaten MBO4 te behalen die 100% aansluiten op de MBO4 opleiding.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor personen die al werkzaam zijn als assistent, maar nog geen gedegen basisopleiding gevolgd hebben. Tevens is de opleiding bestemd voor personen die willen starten als tandartsassistent.

Programma inhoud

Programma indeling

De opleiding duurt 4 tot 6 maanden, er zijn 10 verplichte individuele lesdagen. Bij de lesdagen zijn specialist docenten aanwezig. Naast deze lesdagen zijn er 25 e-learning modulen die het leerproces versnellen, diepgang geven en ondersteunen. Je kunt stellen dat 1 e-learning module overeenkomst met 1 dagdeel onderwijs. Met het voordeel dat een module onbeperkt herhaald kan worden.

Tijdens de lesdagen wisselen theorie en praktijk elkaar af. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten om verder te oefenen in de dagelijkse werksituatie. Tussentijdse evaluatiemomenten bewaken de voortgang die de assistent maakt en laten zien wat extra aandacht behoeft met het oog op de af te leggen eindtoets. Voor deze opleiding is het van belang een werkplaats of stageplaats te hebben of te verkrijgen.

Syllabus

Je krijgt twee syllabi waarin alle leerstof duidelijk in woord en beeld is samengevat. Hiernaast het je toegang tot het leerplatform waar uitgebreide informatie aanwezig is baast de video’s. Tevens kan je tegen meerprijs (€99,= 0% BTW) toegang krijgen tot de digitale bibliotheek van de uitgever BSL.

Diploma

Als je aanwezig bent geweest tijdens de klassikale bijeenkomsten en je hebt alle modules afgerond, krijg je je diploma.

Leerdoelen

Wat kan de assistent na de opleiding doen in de praktijk?

1. Balie- & Receptiewerkzaamheden:

 • Beheren en van agenda’s
 • Ontvangen van patiënten
 • Het voeren van telefoongesprekken gericht op afspraken en spoedgevallen.
 • Agendaoptimalisatie

2. Alle omlooptaken (tussen de behandelkamers in):

 • Zorg dragen voor reinig/ desinfectie/sterilisatie van instrumentarium
 • Verzorging van instrumenten/materialen/behandelkamers

3. Assisteren aan de stoel:

 • Het voorbereiden en klaarleggen van alle benodigdheden voor een (be)handeling.
 • De tandarts assisteren volgens de 4-handed dentistry principes tijdens de meest voorkomende behandelingen in een tandheelkundige praktijk (periodieke controle, het aanbrengen van restauraties, kroon- en brugwerk, endodontie, extractie, prothetiek etc.)
 • Instrumentenkennis
 • Je bent op de hoogte van alle administratieve werkzaamheden gekoppeld aan de verschillende behandelingen

Andere onderwerpen:

Naast de bovengenoemde leerdoelen komen onder andere ook de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wet BIG en beroepsprofiel
 • Nomenclatuur van de gebitselementen en anatomie/fysiologie
 • Pathologie van de mondholte, met name cariës en tandvleesaandoeningen
 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP) – hygiëne en infectiepreventie; milieuaspecten
 • Instrumentarium-/ en materialenkennis
 • Behandelprotocollen
 • Assisteren bij het maken van röntgenopnames
 • De techniek van 4-handed dentistry
 • Triage

Certificering, erkenning & accreditatie

De opleiding duurt 4 tot 6 maanden. Nadat je de opleiding hebt afgerond kun je instromen in de BBL MBO4 opleiding tandartsassistent, waar je diverse onderdelen kunt overslaan. Ook is er een mogelijk om deelcertificaten MBO4 te behalen die 100% aansluiten op de MBO4 opleiding.

Startdatum

Voor startdata zie het inschrijvingsformulier.