Terug
Studie belasting 1 dag
Inclusief Lunch en lesmaterialen
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Omschrijving

Algemeen

Voor tandartsen die het maken van röntgenfoto’s willen delegeren aan hun assistenten of receptionisten is dit de aangewezen cursus. Met ingang van 2018 moeten alle tandartsassistenten die röntgenfoto’s maken, een additionele externe radiologiecursus hebben gevolgd zodat zij voldoen aan de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie.

Met de opgedane kennis en vaardigheden worden de assistenten of receptionisten in staat gesteld om op een verantwoorde en veilige wijze röntgenfoto’s te maken, veelvoorkomende fouten hierin te begrijpen en met straling om te gaan.

Met dit certificaat kan worden aangetoond dat de assistent voldoet aan de scholingseis die door de IGZ wordt gesteld. 

Deze cursus bestaat uit 2 delen, ieder een dagdeel:

1. Theorie röntgenologie

2. Praktijk röntgenologie


Het is mogelijk naast de volledige klassikale variant, die uit twee dagdelen bestaat, te kiezen voor:

 • de e-learning variant waarbij de tandarts samen met de assistent een checklist invult om zo in eigen praktijk de praktische vaardigheden op peil te brengen.
 • De gecombineerde variant waarbij het theoretische gedeelte d.m.v. e-learning wordt gevolgd en het praktische gedeelte in 1 dagdeel op locatie wordt ingevuld.

Doelgroep

Tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die in opdracht van de tandarts röntgenfoto’s maken of gaan maken.

Leerdoelen

 • de aard en risico’s van röntgenstraling
 • wetgeving bij tandheelkundige radiologie
 • beschermende maatregelen
 • indicatie en contra-indicatie in de tandheelkunde
 • röntgenapparatuur, materialen en hulpmiddelen
 • de principes van beeldvorming  
 • het maken van intra-orale opnamen met instelapparatuur, waaronder:
  • bitewings
  • solo’s met rechthoekregeltechniek
 • het maken van extra-orale röntgenopnamen, waaronder:
  • OPT (RSP slechts als demonstratie)
 • adequate hygiënemaatregelen bij röntgenologie
 • het herkennen van fouten, het begrijpen van de oorzaak en het corrigeren van fouten

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van deze cursus verkrijgt de cursist zijn certificaat.

Met dit certificaat kan worden aangetoond dat de assistent voldoet aan de scholingseis die door de IGZ wordt gesteld.

Startdatum

Zie inschrijfformulier