Terug
Studie belasting 1 dag
Inclusief Lunch en lesmaterialen
Beschikbaarheid
na activering
6 maanden

Omschrijving

Algemeen

Bij visitaties stellen visiteurs bijna altijd vast dat het kennisniveau van medewerkers binnen de tandheelkunde niet toereikend is.  Dit terwijl dit thema bijna altijd een reden is voor IGZ om maatregelen te nemen. Dit is absoluut niet nodig, want met de nieuwe WIP-richtlijn is het duidelijk wat wel en niet kan, wat rust behoort te geven in de praktijk.

Op deze trainingsdag passeren alle belangrijke zaken uit de (nieuwste) WIP-richtlijn de revue.

 

Deze training kunnen wij ook in uw eigen praktijk verzorgen. Het voordeel hiervan is dat uw medewerkers direct zien wat anders kan in de praktijk en op kleding en persoonlijke verzorging beoordeeld kunnen worden.

Het is mogelijk naast de volledige klassikale variant, die uit twee dagdelen bestaat, te kiezen voor:

 • de e-learning die uit drie modulen bestaat en waarbij alle belangrijke onderwerpen worden gedemonstreerd.
 • De gecombineerde variant waarbij een gedeelte d.m.v. e-learning wordt gevolgd en 1 gedeelte gedurende een dagdeel op locatie wordt ingevuld.
 • Daarnaast kent Dentallect ook de infectiepreventie audit die omvangrijker is.

Doelgroep

Het programma is geschikt voor iedereen die in een tandartspraktijk werkt en met patiëntenzorg of instrumentarium in aanraking komt.

Leerdoelen

 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • Eisen met betrekking tot kleding?
 • Eisen op het gebied van persoonlijke verzorging?
 • Handhygiëne
 • Neusmondmasker en een bril
 • Infecties, immunisatie en accidenteel bloedcontact
 • De routing van instrumentarium, boortjes, hoekstukken, etc.,
 • De schoon- en vuilscheiding
 • Clean desk policy
 • De afvalverwerking
 • Het FIFO- en FEFO principe en hun toepassingsgebieden
 • Waterkwaliteit en beheersmaatregelen rondom de unit

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van de cursusdag krijgt de cursist het certificaat.

Startdatum

Zie inschrijfformulier