Terug
Brochure Bekijken
Docent Geen specifieke docenten
Studie belasting 24 tot 32 uur
Inclusief Toetsen en certificaten per onderwerp
Beschikbaarheid
na activering
12 maanden
Geschikt voor mbo 4  

Omschrijving

Algemeen

Dit pakket bevat de niet vakspecifieke basis voor personeelsleden in de tandartspraktijk! Het pakket is niet alleen geschikt voor tandartsassistenten, maar bijvoorbeeld ook voor receptionisten of office managers. De modules in het pakket zijn te gebruiken om tot een goede grondhouding te komen en vaardigheden sterk te verbeteren. Het niveau zal variëren van mbo tot hbo. Enkele modulen zullen ook voor tandartsen interessant zijn.

Inhoud:

 1. Feedbackvaardigheden
 2. Timemanagement
 3. Klantgerichtheid
 4. E-mail: wat is professioneel en hoe ga je ermee om?
 5. Interesse hebben en aandacht en begrip tonen.
 6. Agressie, hoe en wat?
 7. Samenwerken & Overleggen   
 8. Presenteren
 9. Plannen en organiseren
 10. Integriteit
 11. Veiligheid, instructies en procedures
 12. Met druk en tegenslag omgaan

Doelgroep

Dit pakket is bedoeld voor:

Alle medewerkers binnen de tandartspraktijk, zoals assistenten, receptionisten of office managers. Het niveau zal variëren van mbo tot hbo. Enkele modulen zullen ook voor tandartsen interessant zijn.

Programma inhoud

Feedbackvaardigheden

Goed   feedback kunnen geven maakt een leidinggevende competenter. Goed feedback   kunnen ontvangen is een motor voor groei. Peter Oosterling weet op   doeltreffende wijze onze feedback vaardigheden te verbeteren. Goede  feedbackvaardigheden zorgen voor een   positieve ontwikkeling in de praktijk. Het verbetert de sfeer en het   kwaliteitsniveau.

Timemanagement

Een   goed tijdsbeheer is binnen de tandartspraktijk waar veel nauwkeurige   handelingen voorkomen van essentieel belang. Heb je het gevoel dat de dag te   weinig uren bevat om al je taken af te krijgen en sluit je met een negatief   gevoel je dag af? Dan is deze module voor jou ideaal. Door de inspirerende   video's met Stephen Covey leer je je eigen gedrag te kennen en leer je hoe je   jezelf kan verbeteren, effectiever kan werken en met een goed gevoel je taken   kunt afronden. Goed time management is beschikken over doeltreffend   tijdsbeheer. Dat is helaas meer dan op de klok of in je agenda kijken. Het is   een wijziging in je houding ten opzichte van routines. De gevolgen van een   sterk of minder sterk time management zijn duidelijk te merken, voor jezelf   maar ook voor je omgeving. Deze module bestaat uit drie delen die een enorme   bijdrage zullen geven aan je persoonlijke effectiviteit:
  - time management, een introductie
  - de praktijk en testen van de eigen stijl
  - het maken van een verbeterplan

Klantgerichtheid

Patiënten   verwachten steeds meer van het behandelend team. Het is van belang hier goed   mee om te  gaan en patiënt- of klantgerichtheid   is hierbij een sleutelwoord. Het lijkt ingewikkeld, maar er zijn een aantal   basisvaardigheden als het gaat om klantgerichtheid. In deze module leer je je   een klantgerichte attitude eigen te maken en krijg je inzicht in het gehele   fenomeen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:   klantbewustzijn/mensgerichtheid, resultaatgerichtheid, creativiteit,   overtuigingskracht, luisteren, inlevingsvermogen en ondernemend gedrag. Bij   klantgerichtheid gaat het doorgaans om kleine dingen die we ons allemaal   eigen kunnen maken. Een klantgerichte attitude maakt bovendien het werk   leuker en plezieriger. Deze module is een must in iedere praktijk.

E-mail: wat is professioneel en hoe ga je ermee om?

Goed   omgaan met mail bespaart tijd, stroomlijnt het werk en draagt bij aan een   professionele uitstraling. E-mail kan soms helaas ook een opdringerig medium   zijn. Kunnen we hier beter mee omgaan? Hoe zit het eigenlijk met cc en bcc en   lange verzendlijsten? Is het eigenlijk altijd verstandig om te mailen? Wanneer   kun je beter bellen? Hoe ga je om met mappen en hoe kun je het beste mails rubriceren   en archiveren? Wat is een goede aanhef en wat is een goede afsluiting bij   e-mail? Is e-mail eigenlijk rechtsgeldig? Dit en nog veel meer komt in deze   module uitgebreid aan bod.

Interesse hebben en aandacht en begrip tonen.

Goede   relaties zijn van essentieel belang. Het speelt mee in patiëntencontact   maar ook tussen collega's onderling. Aandacht en begrip tonen blijkt in het   opbouwen van goede relaties een sleutelwoord te zijn. Empathie en goed   luisteren zijn hiervoor van cruciaal belang. Hoe men dit doet en wat daarbij   de rol is van verbale en non-verbale communicatie wordt in deze module   haarfijn uitgelegd. Deze module zal een positieve bijdrage leveren aan de sfeer en alle relaties in en   rondom de praktijk.

Agressie, hoe en wat?

Agressie   is helaas niet weg te denken uit de maatschappij. Ook binnen een tandartspraktijk   kunnen we met agressief gedrag te maken krijgen. Deze module geeft inzicht in   wat agressie is en waarom mensen agressief worden. Tevens worden in deze   module een aantal praktische handvatten aangereikt over hoe je het beste met   agressie om kunt gaan.

Samenwerken & Overleggen  

In   deze module leer je allereerst het belang van goed samenwerken. Daarnaast leer   je uit welke ingrediënten een goede samenwerking bestaat. Hoe zit het verder met   afspraken, overleg en feedback? Wat is het belang van elkaar helpen en hulp bieden?   Wat betekent nu eigenlijk rekening houden met elkaar? Dit en nog veel meer   leer je in deze compacte module.

Presenteren

Door   deze praktische cursus met videobeelden leer je de basis voor een goede en   professionele presentatie. Met videobeelden wordt weergegeven waar je op moet   letten en worden voorbeelden gegeven voor hoe het wel en niet moet. Na het   volgen van deze module ben je in staat door met de juiste voorbereiding de   gewenste informatie over te brengen. Deze basiskennis presenteren is een must   voor iedereen.

Plannen en organiseren

Wat   is plannen en organiseren en wat komt hier allemaal bij kijken? Wat zijn   zaken die je dient voor te bereiden en wat doe je als zaken nu onverhoopt   anders lopen? Hoe ga je om met je tijd? En dit en nog veel meer leer je bij   deze module.

Integriteit

Integriteit   speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Wat is integriteit? Wat is integer gedrag?   Hoe kun je niet-integer gedrag herkennen en desgewenst afleren? In deze   module wordt aan de hand van video's en vele voorbeelden  verduidelijkt wat het onderwerp inhoudt en  wat beweegredenen zijn om niet integer gedrag te vertonen. Teven word je aangezet tot zelfreflectie en   gedragsverandering.

Veiligheid, instructies en   procedures

Instructies   en procedures blijven van groot belang op het werk. Deze bepalen samen met de   taken hoe het werk verloopt. Ze bepalen uiteindelijk niet alleen de kwaliteit   van het werk maar ook de veiligheid hiervan. Deze module leert je snel het   belang en de essenties hiervan.

Met druk en tegenslag omgaan

Met   druk en tegenslag hebben we allemaal op zijn tijd in ons leven te maken. Het   kan vanuit de privésfeer komen of juist vanuit het werk. Het is van belang om   hier goed mee om te gaan. Hoe kan je dit soort situaties vermijden en als het   zich voordoet, hoe ga je er dan mee om?

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van bijna iedere module krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toets een certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden, totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft.

Startdatum

Na aanschaf van het pakket kan de cursist direct starten. Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar.

FAQ

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

Het gaat bij alle modulen om basisvaardigheden en een grondhouding. Daarom zullen de modulen aansluiten binnen uw tandartspraktijk.

 

Waarom via Dentallect en niet via een traditionele cursus?

 • De pakketten van Dentallect behandelen relevante aspecten op systematische en heldere wijze. De cursist kan hierbij ook belangrijke passages opnieuw bekijken.
 • De snelheid en de kracht van e-learning en toetsing mag niet onderschat worden. De cursist leert in korte tijd erg veel.
 • De cursist zit niet vast aan specifieke tijden en data.
 • Er wordt verder geen kostbare werktijd opgeofferd.

 

Waarom niet zelf opleiden?

Opleiden is een kunst en het kost tijd. Soms denkt men: “Ach, dat doe ik wel tussendoor.” Dit blijkt in de dagelijkse praktijk, waarin men aan patiëntenzorg zijn handen al vol heeft, zwaar te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de opleiding naar de achtergrond verdwijnt of weinig diepgang krijgt, waarbij  essentiële zaken overgeslagen worden. Tevens zal het ook aan tijd ontbreken om goed lesmateriaal te ontwikkelen.

Met Dentallect heeft u toegang tot uitstekend lesmateriaal, dat u direct in kunt zetten om uw medewerkers te scholen en aansluiting heeft bij mbo-4 opleidingen.

Prijs

Kosten € 95,00
Aantal